Parterapeuterna Stockholm

Vi som arbetar på Parterapeuterna Stockholm är kollegor som i olika privata och professionella sammanhang träffats och lärt känna varandra. Nu har vi valt att slå oss ihop och tillsammans skapa en mottagning där vi, förutom att vi driver våra privata mottagningar, också vill öppna för Familjerådgivning.

Vi har kompletterande erfarenheter och delar en nyfikenhet och glädje i arbetet samt det vi vill ska genomsyra mötet för dem som söker hjälp.  Hos oss erbjuder vi en trygg plats där vi tillsammans kan utforska det som är dilemmat för att hitta den förståelse eller de verktyg som behövs för att ni som par ska komma vidare.

Familjerådgivning är en verksamhet som alla kommuner i Sverige enligt lag måste erbjuda. Kommunerna subventionerar priset för att alla ska kunna gå i några samtal med specialister på samlevnadsproblem och kriser i parrelationer. I flera kommuner är det också möjligt att boka tid för andra familjerelationsproblem mellan vuxna samt för syskon eller föräldrar med vuxna barn. Kommunerna anger pris och antal samtal som subventioneras.

Vid enstaka tillfällen kan samtal erbjudas också enskilt om fokus är på parets relationsproblematik eller stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris. Ibland kan det också det gälla familjesamtal.

Vi har sekretess i samband med rådgivning. Vi för inte journaler och om ni önskar kan ni vara anonyma. En familjerådgivare är däremot alltid skyldig att anmäla till socialnämnden om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

För par som vill arbeta med sin relation med en större fördjupning än vad familjerådgivningens ramar medger, erbjuder vi privat parterapi. Det går bra att kontakta någon av oss direkt via telefon eller mejl.