Terapeuterna

Alla våra terapeuter har lång erfarenhet av familjerådgivning och parterapi. Alla är legitimerade psykologer och/eller psykoterapeuter.

Karin Enqvist

Karin Enqvist

Jag är socionom, leg.psykoterapeut och handledare. Därutöver har jag kompletterande utbildningar i bland annat sexologi, HBTQ frågor, familjeterapi och korttidsterapi. Jag har också seminarie- och familjehandledarutbildning inom Family-Lab, utifrån Jesper Juuls tankar kring samspel mellan barn och föräldrar.  I mötet med par har jag relationen och samspelet i fokus. Genom att synliggöra mönster och känslomässigt nå fram till varandra igen blir det för många möjligt att komma vidare i sin relation. 2012 kom boken Limbo (Natur & Kultur) som jag skrivit tillsammans med en journalist. Boken riktar sig till föräldrar till unga vuxna som fastnat i klivet över till vuxenlivet.

e-post: psykoterapi@karinenqvist.se
tfn: 073 022 29 20
www.karinenqvist.se

 

Love Grahn

Love Grahn

Jag är legitimerad psykolog under vidareutbildning till legitimerad psykoterapeut. Under flera år har jag arbetat med par och familjer i kris, både inom psykiatrin och privat. Arbetet med par och familjer är för mig utmanande, stimulerande och lustfyllt då det oftast finns en solid gemensam grund att bygga på. Många gånger har det praktiska i livet fått gå ut över relationen – i samtalen kan vi gemensamt få syn på vad som är viktigt i livet för att komma vidare från låsta positioner.

Love är tjänstledig från Parterapeuterna från och med 1/9 2019.

e-post: love.grahn@gmail.com
tfn: 070 733 23 64
www.psykologlovegrahn.se

 

David Narrowe

david narrowe

De flesta par som kommer till mig vill få hjälp att kommunicera bättre. De har hamnat i ett mönster där de inte lyssnar på varandra och där småtjafs lätt eskalerar. Känslor av svek och besvikelse är vanliga, likaså minskad lust och närhet. Syftet med familjerådgivningen är att upptäcka, beskriva och sedan ändra sådana mönster. I en trygg och tillåtande miljö behöver paret få berätta hur de upplever sin situation och hjälp att förbättra sin kommunikation kring såväl känslor som beteenden.

Som legitimerad psykolog och psykoterapeut med utbildning i både psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi, arbetar jag med familjerådgivning, par- och individualterapi, föräldrastöd och handledning. Jag har många års erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, mödrahälsovård och skola. Är uppvuxen med både svenska och engelska och tar gärna emot även engelskspråkiga par.

e-post: david.narrowe@gmail.com
tfn: 073 703 33 90
www.davidnarrowe.com

 

Monica Ek

monica ek

Jag är leg. psykoterapeut,  handledare i psykoterapi och har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete för par och familjer. Jag har arbetat med föräldrastöd, individualpsykoterapi med ungdomar, unga vuxna  och vuxna. Är vidareutbildad i sexologi, familjeterapi och gruppterapi. Har även seminarie- och familjehandledarutbildning inom Family-Lab, utifrån Jesper Juuls tankar kring samspel mellan barn och föräldrar.
Min erfarenhet är att par- och familjeterapi leder till förändring, till vidareutveckling och fördjupning av relationer i ett ansträngt läge i olika livsskeden. Målet är att ni ska öka er förmåga att kommunicera sinsemellan, att se möjligheter och att kunna möta svårigheter, både tillsammans och var och en för sig.

e-post: monicaek@telia.com
mottagning: Götgatan 71, 3 tr (hiss finns), t-bana Medborgarplatsen
tfn: 070 461 12 46
www.monicaekpsykoterapi.com

 

Rebecca Metzger

Rebecca Metzger

Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av både familjeterapi, individuell psykoterapi och parterapi. Jag har bland annat arbetat på bup, inom mödra- och barnhälsovården, på behandlingshem och inom familjerådgivningen med familjer i exempelvis kris, sorg, trauma eller relationella svårigheter. De allra flesta människor hamnar ibland i svåra situationer i livet. Kanske innehåller relationen svek eller så är livspusslet helt enkelt övermäktigt eller så kanske man drar  åt olika håll i relationen? Jag erbjuder en möjlighet till samtal på en trygg plats där nya perspektiv kan mötas och där vi kan hjälpas åt att föra relationen framåt.

e-post: rebecca-metzger@hotmail.com
tfn: 070 433 31 69
www.rebeccametzger.se

 

Jacqueline Sundqvist

Rebecca Metzger

Jag är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, vuxna och familjer. Jag har erfarenhet av barn-och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning samt vårdcentral.

Att få nära relationer att fungera är inte alltid så lätt och sätter ibland hela människan på prov.
Konflikter som är svåra att lösa kan uppstå, vilket i sin tur kan leda till missförstånd, bråk och otydlig kommunikation. Det kan även leda till känslan av att det inte finns några lösningar för att få relationen att fungera. I samtal kan vi gemensamt hitta vägar framåt.

e-post: jacqueline.sundqvist@legpsykolog.net
tfn: 070 992 48 34
www.legpsykolog.net