Terapeuterna

Alla våra terapeuter har lång erfarenhet av familjerådgivning och parterapi. Alla är legitimerade psykologer och/eller psykoterapeuter.

 

Karin Enqvist

Karin Enqvist

Jag är socionom, leg.psykoterapeut och handledare. Därutöver har jag kompletterande utbildningar i bland annat sexologi, HBTQ frågor, familjeterapi och korttidsterapi. Jag har också seminarie- och familjehandledarutbildning inom Family-Lab, utifrån Jesper Juuls tankar kring samspel mellan barn och föräldrar.  I mötet med par har jag relationen och samspelet i fokus. Genom att synliggöra mönster och känslomässigt nå fram till varandra igen blir det för många möjligt att komma vidare i sin relation. 2012 kom boken Limbo ut som jag skrivit tillsammans med en journalist. Boken riktar sig till föräldrar till unga vuxna som fastnat i klivet över till vuxenlivet.

e-post: psykoterapi@karinenqvist.se
tfn: 0730 22 29 20
www.karinenqvist.se

Love Grahn

Love Grahn

Jag är legitimerad psykolog under vidareutbildning till legitimerad psykoterapeut. Under flera år har jag arbetat med par och familjer i kris, både inom psykiatrin och privat. Arbetet med par och familjer är för mig utmanande, stimulerande och lustfyllt då det oftast finns en solid gemensam grund att bygga på. Många gånger har det praktiska i livet fått gå ut över relationen – i samtalen kan vi gemensamt få syn på vad som är viktigt i livet för att komma vidare från låsta positioner.

e-post: love.grahn@gmail.com
tfn: 0707 33 23 64
www.psykologlovegrahn.se

David Narrowe

david narrowe

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med utbildning i både psykodynamisk terapi och KBT. Jag har arbetat ett antal år som skolpsykolog men framför allt har jag arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin med såväl barn som deras föräldrar. Jag har mycket erfarenhet av att arbeta med familjer och par både i kris och i behov av att prata om hur man kan börja hitta en förändring i en låst situation.

e-post: david.narrowe@gmail.com
tfn: 0737 03 33 90
www.davidnarrowe.com

Monica Ek

monica ek

Jag är leg.psykoterapeut och handledare/lärare i psykoterapi. I mer än 30 år har jag arbetat med psykoterapeutiskt behandlingsarbete för par/familjer. Dessutom har jag arbetat med föräldrastöd, individualpsykoterapi med ungdomar, unga vuxna  och vuxna. Vidareutbildningar har jag i sexologi, familjeterapi, gruppterapi. Jag har också seminarie- och familjehandledarutbildning inom Family-Lab, utifrån Jesper Juuls tankar kring samspel mellan barn och föräldrar. Min erfarenhet är att par/familjeterapi ger stora möjligheter till förändring och vidareutveckling av relationer i ett ansträngt läge i olika livsskeenden.

e-post: monicaek@telia.com
tfn: 0704 61 12 46
www.monicaekpsykoterapi.com

Rebecca Metzger

Rebecca Metzger

Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av både familjeterapi, individuell psykoterapi och parterapi. Jag har bland annat arbetat på bup, inom mödra- och barnhälsovården, på behandlingshem och inom familjerådgivningen med familjer i exempelvis kris, sorg, trauma eller relationella svårigheter. De allra flesta människor hamnar ibland i svåra situationer i livet. Kanske innehåller relationen svek eller så är livspusslet helt enkelt övermäktigt eller så kanske man drar  åt olika håll i relationen? Jag erbjuder en möjlighet till samtal på en trygg plats där nya perspektiv kan mötas och där vi kan hjälpas åt att föra relationen framåt.

e-post: rebecca-metzger@hotmail.com
tfn: 0704 33 31 69
www.rebeccametzger.se